Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 26 دی 1400

انعقاد قرارداد خدمات آموزشی، مطالعاتی، پژوهشی و تحقیقاتی بین دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

به گزارش روابط عمومی دانشکده در راستای اجرای تفاهم نامه آموزشی، پژوهشی منعقده فی مابین دانشکده و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در خصوص برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ضمن خدمت پرسنل و انجام امور پژوهشی اولویت دار شرکت فرودگاهها ، قرارداد خدمات آموزشی، مطالعاتی، پژوهشی و تحقیقاتی با حضور سرپرست و معاونین دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری و مدیر کل محترم منابع انسانی، تشکیلات، و آموزش و مدیران ذیربط شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران جهت سال 1399 منعقد گردید.

نمودار مبالغ قراردادهای بین دانشکده و شرکت فرودگاه ها